Chae Jung-an & Lee Joo-yeon Korean Meal

Actresses Chae Jung-an (cr) and Lee Joo-yeon enjoying some bossam (boiled pork), spicy soup, mandu (dumplings) and other side dishes.

Chae Jung-an Lee Joo-yeon Korean meal